Het Bospark in Heino wordt voor iedereen

Veel Heinoërs hebben er nog nooit van gehoord: het Bospark. Als het aan Anjo Veldkamp, integraal manager van zorgspectrum ’t Zand locatie Het Wooldhuis ligt, wordt datzelfde park achter dit gebouw in de nabije toekomst een toegankelijke plek waarvan iedere Heinoër kan genieten.

Het park rond Het Wooldhuis biedt veel ruimte om buiten te kunnen genieten en het zou prachtig zijn als deze plek veel meer wordt gebruikt, door zowel bewoners van Het Wooldhuis als andere inwoners van Heino. Anjo Veldkamp vertelt: “Zorg staat bij ons op nummer 1 en dat blijft natuurlijk erg belangrijk, maar we richten ons tegenwoordig vooral op wonen en we zoeken meer aansluiting bij het dorp. We willen van betekenis zijn voor de gemeenschap, daar horen onze cliënten tenslotte ook bij”. De nieuwbouw van het Wooldhuis vormt een uitgelezen kans om dit Bospark op een mooie plek dichtbij het centrum van het dorp te realiseren en Anjo was dan ook blij dat zoveel mensen enthousiast op het plan reageerden toen ze het Bospark in een pitch aan inwoners van Heino en de gemeenteraad presenteerde.

Inrichting

In overleg met een groep geïnteresseerden en de Cliëntenraad van Het Wooldhuis zijn plannen gemaakt voor de inrichting van het Bospark. Het wordt een toegankelijke plek met een goede balans tussen rust en reuring. Er zijn o.a. plannen voor een bijenstal, een pluktuin en een rustpunt met kleinschalige horeca. Ook is gedacht aan een beleeftuin om bloemen en planten te kunnen zien, ruiken en voelen. Anjo: “We hopen dat allerlei mensen gebruik van het park gaan maken, zodat jong en oud op een laagdrempelige manier als vanzelf met elkaar in contact komen”. Ze ziet al helemaal voor zich hoe bewoners van Het Wooldhuis een expositie van kunstenaars gaan bekijken en intussen een praatje met een andere bezoeker maken, moeders met kinderen naar de geitjes gaan, wandelaars genieten van de bloemenweide en bewoners vanuit hun woningen uitzicht hebben op wat er buiten allemaal gebeurt. Omdat er ook bewoners zijn die meer privacy willen, blijft het deel direct aangrenzend aan de bebouwing gereserveerd voor wie behoefte aan rust heeft.

Realisatie

Naar verwachting wordt eind 2017 een start gemaakt met de voorbereidingen van het nieuwbouwproject Het Wooldhuis. Het hele project zal ongeveer drie jaar in beslag nemen, gedurende deze periode wordt ook de transformatie van het Bospark in gang gezet.