Notuleren is echt een vak apart. GePeCa heeft als notulist ruime ervaring in de verslaglegging van diverse soorten vergaderingen, zoals raads- en commissievergaderingen, bestuursvergaderingen, aandeelhoudersvergaderingen, ledenvergaderingen en hoorzittingen.

Soorten notulen

We maken van tevoren afspraken over de manier van uitwerken, dat kan woordelijk, uitgebreid samenvattend of kort samenvattend zijn, maar onze notulist kan ook een besluitenlijst of actielijst bijhouden.

Kort verslag

Een kort samenvattend verslag is echt op hoofdlijnen. De sprekers worden niet genoemd en alleen de echt relevante zaken, acties en besluiten worden hierin opgenomen.

Samenvatting

Een uitgebreid samenvattend verslag bevat alle relevante informatie, acties en besluiten per agendapunt. In dit verslag worden ook de sprekers genoemd.

Woordelijk verslag

In een woordelijk verslag staat alles zoals dit door de spreker(s) is gezegd, maar de spreektaal is omgezet naar een prettig leesbaar verslag in correct Nederlands.

Levertijd

Over het algemeen worden de notulen binnen vijf werkdagen geleverd, in overleg kunnen andere afspraken worden gemaakt.

Wilt u meer informatie over onze notuleerservice of hebt u een notulist nodig, neem dan gerust contact op.