Tekst

Heb je een artikel, een webtekst, notulen of bijvoorbeeld een nieuwsbrief nodig? Neem dan vrijblijvend contact op.
GePeCa is een veelzijdig bureau dat schrijft voor zowel gedrukte als online media en heeft ruime ervaring als notulist. Daarnaast is het mogelijk teksten door ons te laten redigeren of corrigeren.

Artikelen

Artikelen zijn er in verschillende soorten en maten. Ze moeten overtuigen, nieuwsgierig maken of bijvoorbeeld prikkelen.
Wil je je bedrijf en werkzaamheden overtuigend onder de aandacht brengen? Schakel dan GePeCa in voor een wervende tekst die werkt. Bekijk enkele voorbeelden….

websites

Webteksten

Er zijn belangrijke verschillen tussen webteksten en teksten op papier.
Teksten op een scherm zijn vermoeiender om te lezen. Lange stukken tekst worden vaak niet gelezen, maar ‘gescand’. Dat betekent dat teksten kort moeten zijn en anders moeten worden opgebouwd. Daarnaast speelt de vindbaarheid voor zoekmachines een belangrijke rol.

Technische teksten

Technische teksten schrijven is een vak apart: De schrijver moet in voor iedereen begrijpelijk Nederlands schrijven wat een proces of apparaat heeft te bieden. Vaak gaat dit om brochures, gebruiksaanwijzingen, handleidingen of persberichten.
Om deze teksten goed te kunnen schrijven, werken we samen met een ervaren ingenieur die de basisprincipes blootlegt, waarna er een goedlopende tekst van wordt gemaakt, een tekst die ook inhoudelijk klopt.

Correctie en redactie

Is je tekst is op zich goed, maar weet je niet zeker of hij in foutloos Nederlands is geformuleerd?
GePeCa corrigeert teksten zoals brieven, handleidingen en webteksten op grammaticale fouten, spelfouten en interpunctiefouten. Ook het redigeren van deze teksten is mogelijk. De tekst wordt dan ook nagekeken op o.a. zinsbouw, leesbaarheid, verwijzingen en consequentie, zodat een goedlopend verhaal ontstaat, natuurlijk in correct Nederlands en in de juiste toonzetting.

Notulen

GePeCa heeft ruime ervaring in het notuleren van diverse soorten vergaderingen, zoals raads- en commissievergaderingen, bestuursvergaderingen, aandeelhoudersvergaderingen, ledenvergaderingen en hoorzittingen.
In overleg wordt op locatie genotuleerd of op basis van een aangeleverd geluidsbestand. De verslagen worden woordelijk of samenvattend uitgewerkt.

Voor het sneller uitwerken van geluidsbestanden hebben wij WordGom ontwikkeld. Hiermee is geen muis of voetpedaal meer nodig om te wisselen tussen de Gomplayer en het Wordbestand.
Meer informatie over WordGom.