GePeCa Tekst en Web respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. GePeCa Tekst en Web heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met GePeCa Tekst en Web.

Persoonsgegevens
Wanneer het contactformulier wordt ingevuld, wordt je naam, e-mailadres en telefoonnummer gevraagd. Deze gegevens worden gebruikt in het kader van de uit te voeren opdracht, de dienstverlening van GePeCa of om contact te kunnen opnemen. Ze worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.

Cookies
Deze website gebruikt functionele cookies om inloggegevens te kunnen onthouden.
Verder wordt gebruikgemaakt analytische cookies in verband met Google Analytics, waarmee wordt bijgehouden hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie wordt geanonimiseerd door Google opgeslagen. Hiertoe heeft GePeCa een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.

Versleuteling
De gegevens die worden ingevuld in het contactformulier worden versleuteld verstuurd door middel van een SSL certificaat. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Inzien aanpassen of verwijderen
Het inzien, corrigeren of te verwijderen van persoonsgegevens is mogelijk. Een verzoek hiertoe kan per e-mail worden ingediend.

Wijzigingen
GePeCa heeft het recht wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking terstond na publicatie.